Üzhaüz (Xəstə Qasım)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Üzhaüz
Müəllif: Xəstə Qasım
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

 
Həqiqət bəhrində qəvvasam deyən,
Qəvvas isən, gir dəryaya üzhaüz.
Aşıq deyər: üzhaüz,
Sonam göldə üzhaüz,
Qarı düşmən dost olmaz.
Yalvararsan üzhaüz.
Bir mərd ilə ilqarını vur başa,
Namərd ilə kəs ülfəti üzhaüz.

Parçalandı gəmim, qaldı dərində,
Qərq oldu ümmana, qaldı dərində.
Aşıq deyər: dərində,
Dayazmda, dərində,
Sidqi, qəlbi düz olan,
Hərgiz qalmaz dərində.
Qismət olsa o mövlanım dərində,
Üz döşəyək, səcdə qılaq üzhaüz.

Xəstə Qasım cananma can deyə.
Can danışa, can eşidə, can deyə.
Aşıq deyər: can deyə.
Vəfalıya can deyə,
Görmədim hərcayılar,
Cananma can deyə.
Yox vəfalım, can deyənə can deyə,
Bivəfasan, çək əlini üzhaüz.