İki cəhan zindan isə gərək bana bustan ola

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
İki cəhan zindan isə gərək bana bustan ola
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
İki cəhan zindan isə gərək bana bustan ola,
Ayraq bana nə ğəm-ğüssə, çün inayət dostdan ola.

Varam ol dosta qul olam, həm açıluban gül olam,
Həm ötüb bülbüli olam, turağum gülüstan ola.

Dost yüzini gordi gözüm, ərənlərə topraq yüzüm,
Söz anlayana bu sözüm gərək şəkeristan ola.

Hər dəvadən keçən kişi, dostdan yana uçan kişi,
Eşq şərbətin içən kişi gəh əsrük, gəh məstan ola.

Sənsüz iki cəhan banüm zindan görinür gözümə,
Sənün eşqünlə bilişən gərək xasül xasdan ola.

Eşqə doyamadı özüm, kəksüzin söylerin sözüm,
Yunus, sənün işbu sözün aləmlərə destan ola.