İradəmizə yazılan əşar nümunələri

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
İradəmizə yazılan əşar nümunələri
Müəllif: Əliqulu Qəmküsar
Satirik şeir
Mənbə: Əliqulu Qəmküsar (2006). Seçilmiş əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 978-9952-34-046-4. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Mühərrlrlərimiz


Şeyx Hüseynİn görse Mirxaniyan “Bəyanül-həqqi”ni,
Dİno golmiş guşəmizdən qət edər dığdığını.
Barəkallah, afərin, almaz belə şərhi-cəmii,
Düşməni üskat üçün yazmiş qoçaq bir çox dəiil.
Müştərini görsə kim Azer yazıb biz təzkirə,
Qorxuram salsm “Riyazül-aşiqf'ni təndirə,
Başma topraq, kitab yazmaq yazıq Nəwaba bax,
O da bir Nuşaferin yazmtş yaman gözden iraq,
Çərxi-dövran, barilaha, sındıraydı xaməsin.
Yazmayıb göstərmiyəydi xelqe məzlum naməsin.
Mir Kərim eylər teəssüf daim öz tefsırinə,
Olmadt biçara məzhər bir kesin teqdirinə.
Ruhi-Sədİnİ edİb də kəndine nifrin xan,
Yazdı bir bax cürətə Rahildə şerhİ-Gülüstan.
Ərseyi-şıranı seyr eyler baxm bir tülküyə,
Seyyidi-Zərgər çevirdi “Bustan”i-türküyə.
Bizdə gər olsaydı bir sahibqələm Hadiyi-rah,
Cahile olmazdı meydani-ədəb baziçəgah,

  • "Molla Nəsrəddin", 29 yanvar 1914, N 3