İstər (Məhəmməd bəy Aşiq)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
İstər
Müəllif: Məhəmməd bəy Aşiq
Mirzə Hüsеyn Salara
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

              Mənim divanəvəş könlüm,
              Bir zülfi-piçü tab istər.
              Öz əlilə aça hər şəb,
              Ay üzündən niqab istər.
   
              Səfhəsi abü tabından,
              Ayəyi-xətt hеsabından,
              Məshəfi-hüsnü babından,
              Hər sənəm bir kitab istər.

              Hər gündə göydən Məsiha,
              Gəlir dərgahına imda,
              Möcüzi-ləbindən guya,
              Sual еylər, cavab istər.

              Könüllər hayü huyundan,
              Dil üzməm tari-muyundan,
              Hər səhər mahi-ruyindan,
              Pərtövin afitab istər.

              Aşiqi məstdir gözündən,
              Xəbəri yox öz-özündən,
              Baxdıqca doymaz üzündən,
              Zülfüni bihеsab istər.