Şekoft imas ki, nəsimi-səxavət ilə bu gün

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Şekoft imas ki, nəsimi-səxavət ilə bu gün
Müəllif: Sadıq bəy Əfşar
Mənbə: Sadiq bəy Əfşar. Şeirləri (Transfoneliterasiya və fotofaksimile). Bakı: Nurlan, 2010.s.36-37.

Şekoft imas ki, nəsimi-səxavət ilə bu gün,
Bənəfşə qamətidin getsə əzayi-əna.

Əcəb degil ki, əgər qılsa zərrəpərvərlik,
Yetə üruc məqamında aftabə səha.

Nə söz əgər diləsə xatiri təvazö ilə,
Edər sipehr sərəfraz qamətini düta.

Şüayi-şöleyi-tiği, lütfi-iclali,
Müqəvvi tutar azərü nümayişi-ma.

Şicaətü kərəmü lütf xülqdür bizzat,
Kişi neçün edə şərhi-sifatini inşa.

Bu gülşən içrə olursa həzar dastan tək,
Nəvayi-mədhi ilə Sadiqi sürudsəra.

Yəqin ki, acizi-mədhi-ədanı mədhidir,
Onun ki, edə kəlamın duası birlə əda.

Həmişə ta ola dərdmənd sərsərdi,
Müdam ta edə fəsli-bahar ona dəva.

Gül səadətinə irməsün nəsimi-xəzan,
Bahari-mərtəbədən olmasun nihalı cüda.