Şikayətnamə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Şikayətnamə
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


Salam verdim — rüşvət degildir deyü almadılar.

Hökm göstərdim – faidəsizdir deyü mültəfit olmadılar.

Əgərçi zahirdə surəti-itaət göstərdilər, əmma zəbani-hal ilə cəm'i sualıma cavab verdilər.

Dedim: "Ya əyyühəl-əshab! Bu nə fe'li-xəta vü çini-əbrudur?"

Dedilər: "Müttəsil bizim adətimiz budur".

Dedim: "Mənim rəayətimi vacib görmüşlər. Və mənə bərati-təqaüd vermişlər ki, övqafdan həmişə bəhrəmənd olam. Və padşaha fərağət ilə dua qılam".

Dedilər: "Ey miskin! Sənin məzaliminə girmişlər və sənə sərmayeyi-tərəddüd vermişlər ki, müdam faidəsiz cidal edəsən. Və namübarək üzlər görüb, namülayim sözlər eşidəsən".

Dedim: "Bəratımın məzmunu nə üçün surət bulmaz?"

Dedilər: "Zəvaiddir, hüsuli mümkün olmaz".

Dedim: "Böylə övqaf zəvaidsiz olurmu?"

Dedilər: "Zəruriyyati-asitanədən ziyadə qalırsa, bizdən qalırmı?"

Dedim: "Vəqf malın ziyadə təsərrüf etmək vəbaldır".

Dedilər: "Ağçamız ilə satın almışız, bizə həlaldır".

Dedim: "Hesab alsalar, bu sülukunuzun fəsadı bulunur".

Dedilər: "Bu hesab qiyamətdə alınır".

Dedim: "Dünyada dəxi hesab alınır xəbərin eşitmişiz".

Dedilər: "Ondan dəxi bakimiz yox, katibləri razı etmişiz".