Şirvanlı Dostu ilə II deyişmə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Şirvanlı Dostu ilə II deyişmə
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

II deyişmә
Ş i r v a n l ı D o s t u
O nәdir ki, alçaqlardan axayır?
O nәdir ki, yerdәn göyә baxayır?
O nәdir ki, nәrdivana qalxayır?
O nәdir ki, nәrdivandan enәr, hey!..

Q u r b a n i
O – sudur ki, alçaqlardan axayır,
O – insandır, yerdәn göyә baxayır.
Cavanlıqdır, nәrdivana qalxayır,
Qocalıqdır, nәrdivandan enәr, hey!..

Ş i r v a n l ı D o s t u
O nәdir ki, gecә, gecә çox olur?
O nәdir ki, gün dәymәmiş yox olur?
O nәdir ki, әl dәyәndә ox olur?
O nәdir ki, әl dәymәmiş dolar, hey!..

Q u r b a n i
O – uruhdu, gecә, gecә çox olur,
O – ulduzdu, gün dәymәmiş yox olur,
O – kiprikdir, әl dәyәndә ox olur,
O – gözdür ki, әl dәymәmiş dolar, hey!..

Ş i r v a n l ı D o s t u
Dostu deyәr: Kimdir dәstindә badә?
O kimdir ki, boyun әymәz Quranә?
O kim idi, ömrünü verdi badә?
O kim idi, harda töylә bular, hey?

Q u r b a n i
Qurbani der: Әli dәstindә badә,
O – şeytandı, boyun әymәz Quranә,
O – insandır, ömrünü verdi badә,
Әzrayıldı, әrşdә töylә bular, hey!..