Şirvanlı Dostu ilə I deyişmə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Şirvanlı Dostu ilə I deyişmə
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

I deyişmә
Ş i r v a n l ı D o s t u
Sәndәn xәbәr alım, Aşıq Qurbani,
O necә dәryadı – abi-zәmhәri?
Xitab oldu, әrşdәn, kürşdәn yerişdi,
O nәdir ki, bu dünyanın gövhәri?

Q u r b a n i
Al cavabın deyim, mәndә qalmasın,
Elm dәryasıdı – abi-zәmhәri.
Xitab oldu, әrşdәn, kürşdәn yerişdi,
Dörd kitabdı bu dünyanın gövhәri.

Ş i r v a n l ı D o s t u
O nәdir ki, olmaz onun çarası,
O nәdir ki, heç tutulmaz yarası?
O kim idi, uzaq düşdü arası,
Torpağına qatdılar müşk-әnbәri?

Q u r b a n i
O – ölümdü, olmaz onun çarası,
O – pis sözdü, heç tutulmaz yarası.
Şәddad idi, uzaq düşdü arası,
Qatdılar torpağına müşk-әnbәri.