Əlif

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əlif
Müəllif: Aşıq Musa

   
Ey könül, qafil olma
Kim mehribandı əlif
Nə ərəzdi, nə mürəkkəb,
Sirri nihandı əlif.
Bir qətrəyə nəzər salsa,
Dərya, ümmandı əlif.
Bizi yoxdan var eylədi
Sladı ruyi zəminə;
Həmi aşkar, həmi yəqin,
Həmi pünhandı əlif.

Qüdrətindən başa gətdi,
İnsi, cinni, nar, niran,
İbtida Adəmə kimi
Xəlq eylədi neçə can.
Quran gəldi Məhəmmədə,
Möminlər tapdı iman.
Nə cismdi, nə cövhərdi,
Laşərikdi, laməkan
Kalamı isnad buyurur,
Əzimi-şandı əlif.

Qafil olma, Aşıq Musa,
Şirindi dünya malı;
Uyma gözəllər şövünə,
Tərk eylə bu xəyalı.
Puli-Sirat qabaqdadı,
Cəhənnəm qilü-qalı.
Dilindən dəftər yazılır
Hər bir kəsin amalı;
Pünhan sirlər aşkar olur,
Böylə divandı əlif.