Ərbəəyi-ənasir şeş cihatdan

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ərbəəyi-ənasir şeş cihatdan
Müəllif: Məlikballı Qurban
Mənbə: S.Mümtaz. El şairləri. Bakı, 1935, s. 123.

Ərbəəyi-ənasir şeş cihatdan,
Xalq elədi məni qadiri-qəffar.
Bir qətrə atadan yendin anayə,
Misalimdə qırx gün elədim qərar.

İki qırx olanda himrayə döndüm,
Üç qırxda bir mələk gördüm, səksəndim,
Dört qırxda düzəldim, beşdə tərpəndim,
Altı qırxda oldum xeyli giranbar.

Yeddi qırx olanda gəldim cahana,
Şad oldu bu işdən həm ata, ana.
Cismim xak, xunda düşdüm fəqana,
Qundaqdan bəşigə elədim səvar.

Ana pustanından nuş elədim zad,
Yığılıb gəldilər qohum, qardaş, yad.
Cəddim silsisləsi qoydular bir ad,
Dedilər fənada qalsın yadigar.

Bir yaşımda öz anamdan şir aldım,
İki yaşda əklü-sübrə yönəldim,
Üç yaşda danışdım, oynadım, güldüm,
Qəddü-qamət dörtdə elədim izhar.

Xarici keçidlər[redaktə]