Əya gül yüzlü, çöhrǝn ayǝ bǝnzǝr!

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əya gül yüzlü, çöhrən ayə bənzər!
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiƏya gül yüzlü, çöhrǝn ayǝ bǝnzǝr!
Boyun bir sǝrvi-xoşbalayǝ bǝnzǝr!

Xǝdǝngi-can fǝdadır qǝmzǝn ey dust,
Qaşın üstǝ qurulmuş yayǝ bǝnzǝr.

Cahanda bülbül olsam mǝn ǝcǝbmi?
Sǝnin yüzün güli-hǝmrayǝ bǝnzǝr!

Mǝlayik, hurinin gǝr hüsni xubdur,
Yüzün andan dǝxi zibayǝ bǝnzǝr.

Süfatın oxusa gülşǝndǝ mütrib,
Könül fǝryadı cǝngü nayǝ bǝnzǝr.

Xǝtai, dilbǝrindir huri-rizvan,
Otağı cǝnnǝtül-mǝvayǝ bǝnzǝr.