Əzǝldǝn ta ǝbǝd heydǝr gǝlübdür

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əzəldən ta əbəd heydər gəlübdür
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiƏzǝldǝn ta ǝbǝd heydǝr gǝlübdür,
Adam övladına sǝrvǝr gǝlübdür.

Əli şiri-xudadur şahi-mǝrdan,
Mǝhǝmmǝd hǝqqǝ peyqǝmbǝr gǝlübdür.

Aşiqlǝr qiblǝsi yüzündür, ey dust,
Qaşın mehrabına mǝnbǝr gǝlübdür.

Ki hǝqdǝn Zülfüqar oldu Əliyǝ,
Əli qulluğuna Qǝnbǝr gǝlübdür.

Əli xişm ilǝ doğradı bu cǝhli,
Xǝmirtǝk dǝstinǝ Xeybǝr gǝlübdür.

Ala gözlǝr mǝnim imanım aldı,
İki zülfün yenǝ ǝnbǝr gǝlübdür.

Suyi-heyvan üçün zülmat içindǝ,
Xǝtai Xızrü İskǝndǝr gǝlübdür.