Əziz (Varxiyanlı Aşıq Məhəmməd)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Əziz
Müəllif: Varxiyanlı Aşıq Məhəmməd
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Şükür, gördüm camalmı, yanağı gülşən, əziz.
Zülfündən xəcalət çəkər sünbülü-reyhan, əziz.
Biz ki, eşqə mübtəlayıq, bir-birindən nigaran,
Ta ölüncə olsun bizim sirrimiz pünhan, əziz.

Səni sevən qan ağlasm, gözlərini yaş əysin.
Şad könlümün şüşəsini sındırıban daş əysin.
Camalına ikram edib, qaşlarına baş əysin.
Daim dursun xidmətində, əmrinə fərman, əziz.

Məhəmmədəm, sızıldaram, sərvi boyun görüncə.
Tər məmələr bənzəyir behiştdəki türüncə.
Dərdin məni incəldib, siyah telin bir incə.
Xəstəyəm, gəldim yanma, sən eylə dərman, əziz.