Aşiqin yar istəsə halın pərişan eyləməz

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eyləməz
Müəllif: Mücrüm Kərim
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

Aşiqin yar istəsə halın pərişan eyləməz,
Aşiqə meyl etməyib xarin fəravan eyləməz.

Yandırıb bimar cismin hər gülün verməz yelə,
Günbəgün halın şikəstə, sinə büryan eyləməz.

Döndərib üz yardən, əğyara qılmaz iltifat,
Hicr əyyammda hərgiz didə giryan eyləməz.

Yara biydad eyləyib, biganə könlün almağa,
Beylə nahaq zülmü heç insana insan eyləməz.

Zülməti-hicrində qaldım ta səhər, gəlməz hənuz,
Könlümü cəm etməyə zülfün pərişan eyləməz.

Çox əcəbdir qəmzə bimarı olan bikəslərə,
Naz ilə cövlan edib şəhdin xuraman eyləməz.

Ey Kərim, incitdi əfğanm qamu aləmləri,
Dəm urarsan eşqidən, aşiqlər əfqan eyləməz.