Adәm әsiri-dәsti-mәşiyyәt deyilmidir

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Adәm әsiri-dәsti-mәşiyyәt deyilmidir
Müəllif: Yusif Nabi

Adәm әsiri-dәsti-mәşiyyәt deyilmidir?
Alәm zәbuni-pәnceyi-qüdrәt deyilmidir?
 
Bu pәrdәnin dәruninә bax, iztirabı qoy,
Hәr möhnәtin vәrası mәsәrrәt deyilmidir?
 
Bәzli-hәyat rahi-mәhәbbәtdә aşiqә
Tәklif olunca canına minnәt deyilmidir?
 
Yox gәrçi sәdmeyi-sitәmindәn gürizimiz,
Әmma ki, dәsti-nazikә zәhmәt deyilmidir?
 
Hәp sәnmi kamyab olacaqsan zәmanәdәn,
Ey tәngçeşm, kar benovbәt deyilmidir?
 
Möhtaci-rizai-xaliq ikәn sәrbәsәr cәhan,
Mәhluqdәn niyaz mәzәllәt deyilmidir?
 
Nabi, zәbani-nitqim edәn xameyi-mәcaz
Mәşşateyi-әrusi-hәqiqәt deyilmidir?