Allahın Adəm və Həvvanı Cənnətdən çıxarması

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Rəvayətlər. Allahın Adəm və Həvvanı Cənnətdən çıxarması
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı


Allah-taala Adəmlə Həvvanı yaradır, deyir:

– Gedin Cənnətdə yaşayın.

Şeytan deyir:

– Xudavəndi-aləm, mən yetmiş ildi sənə itaət eləyirəm, məni Cənnətə qoymursan, amma bu gün torpaqdan yaratdıqlarını Cənnətə göndərirsən?

Allah deyir:

– Məlun, mənim işimə qarışma!

Şeytan deyir:

– Onda mənim muzdumu ver, çıxım gedim.

Allah deyir:

– De görüm, məndən nə istəyirsən?

Şeytan deyir:

– De ki, Allahlığıma and olsun, nə istəsən verəcəm...

Allah deyir:

– Allahlığıma and olsun, nə istəsən verəcəm.

Şeytan deyir:

– İnsanın yetmiş iki damarını mənə ver. Bir də mənə ölüm vermə.

Allahın əlacı kəsilir, deyir:

– Yaxşı, verdim, sənə ölüm yoxdu, get.

Şeytan gedir, bir dua oxuyub düşür Cənnətə. Adəmlə Həvvanı yoldan çıxardıb, onlara bir dilim qovun yedizdirir. Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı Cənnətdən çıxardır.

Mənbə[redaktə]