Anmamısın (sen) şol güni cümlə aləm heyran ola

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Anmamısın (sen) şol güni cümlə aləm heyran ola
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
Anmamısın (sen) şol güni cümlə aləm heyran ola,
Nedəsini biliməyüb bixudü sərgərdan ola.

İsrafil sunm ura, həb məxluqat yerdən tura,
Derilübən həşrə vara, qazi anda Sübhan ola.

Zebaniler çəkə duta, ilədə tamuya ata,
Deri yana, sünqük tütə, qatı ulu əfğan ola.

Malik çağıra tamuya, çəkiib meydana gətirə,
Tənqri qorqusından tamu zari qılub nalan ola.

Tağlar yerindən mla, göglər heybətdən yanla,
İlduzlar bağı qınla düşə yerə ğəltan ola.

Yazuqlanmuz dartıla, anca pərdələr yırtıla,
Bilmedügün günahlarun anda sana əyan ola.

Yunus aydur işbu sözi, ərənlərə topraq yüzi,
Dilər Həqqi görə gözi, inayət gər andan ola.