Ariflər ortasında sufilik satmayalar

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ariflər ortasında sufilik satmayalar
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Ariflər ortasında sufilik satmayalar,
Çün sufiyə ixlas oldı, eşqə riya qatmayalar.

Ya gel bildügündən ayıt, yaxud bilənlərdən eşit,
Təslimün ucum dutub hiç sözi uzatmayalar.

Mumsuz baldur şəriət, tortusuz yağdur təriqət,
Dost içün balı yağa nəyiçün qatmayalar?!

Qiymətin tuyar isən nəyə dəgər işbu dəm,
Ərənlərim me’nisin bilməzə satmayalar.

Miskin Adəm yanıldı, uçmaqda buğday yedi,
İşi Həqden bilənlər şeytandan tutmayalar.

Şirin xülqlər eyləgil, tatlu sözlər söyləgil,
Söhbetlərdə Yunusı hərgiz unutmayalar,