Arzu (Mirzə Əli Möcüz)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Arzu
Müəllif: Mirzə Əli Möcüz

Xudaya, bәhәqqi birincü kәrә,
Mәnә tez bәrat eylә beş-on lirә!

Xudaya, әgәr yoxdu nәğdәn pulun,
Bari açgilәn millәta Rus yolun,
Vә ya rәhm sal qәlbinә konsulun
Ki, bәlkә verә millәtә tәzkirә.

Aman, ingilisin işindәn aman,
Yeridir su altından hәr gün saman,
Onun öhdәsindәn gәlәmmәz cahan,
Xuda, ingilisi özün vur yerә!

Nә mәzhәb daşır, nә mürüvvәt, nә din,
Bığın kәsdirib, qırxdırıb sәqqәlin,
Lazan mәclisindә[1] o Şimri-lәin
Oturmuş ki, xәlqin belin sındıra.

Gәhi bihәya qәsdi-İran edir,
Yığır Dari-Şurani[2] viran edir,
Vüsuqi, Qәvami [3] yenә xan edir,
Olur düşmәni-can maliklәrә.

Deyil bu, dadaş, qeyğanağü tәrәk,
Deyәrlәr buna "İngilisi kәlәk".
İşarәt edәndә o kafәr, gәrәk,
Müsәlman o saat girә sәngәrә!

Qeydlər[redaktə]

  1. 1922-ci ildə Lozannada çağırılmış sülh konfransına işarədir
  2. İran dövlət məclisi
  3. İranın ingilispərəst dövlət başçılarından Vüsuçüddövlə və Qəvamüsəltənəyə işarədir