Axtarın məni

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Axtarın məni
Müəllif: Aşıq Heydər
Mənbə: "Aşıq Heydər" (Əsərləri, dastan-rəvayətlər, xatirələr), Bakı: ABX NPM, 2014. 472 səh. (tərtibçilər: Tacir Səmimi, Xurşud Məmmədli, Əbülfət Heydər)

                Siz məni özümdən xəbər almayın,
                Gördüyün ellərdə axtarın məni.
                Məqribdən məşriqə gedən yollarda,
                Çaylarda, sellərdə axtarın məni.
                     
                Qadasın aldığım, bəri gəl, bəri,
                Silinsin könlümün qalmasın səri.
                Açılanda qızıl gülün lənbəri,
                Süsən - sünbüllərdə axtarın məni.
                        
                Qıpqırmızı olub könlümün sacı,
                Üstünə yazılıbdı dərdin əlacı.
                Aç yaxam düyməsin başımın tacı,
                Bu əsən yellərdə axtarın məni.
         
                Pöhrə verib qızıl gülün toxumu,
                Gecələr tapmışam sirin yuxumu.
                Şeyda bülbüllərdən alın qoxumu,
                O tuti dillərdə axtarın məni.
                   
                Hərdən bu dağlarda, hərdən aranda,
                Hərdən sis dumanda, hərdən boranda,
                Kimsə yada salıb məni soranda,
                Laləli çöllərdə axtarın məni.
                 
                Eşqin ışığında yazdım yaratdım,
                Könlümdə bir gözəl daim yaşatdım.
                Axırda sevdamın gölündə batdım.
                Gedin o göllərdə axtarın mənı.
                     
                Mən Aşıq Heydərəm, gəlmişəm cuşa,
                Məndən salam olsun dosta – tanışa.
                Adım yazılanda bir cansız daşa,
                Mənalı illərdə axtarın məni.