Axtarma

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Axtarma
Müəllif: Mirzə Əli Möcüz


Duanәvisdә kәşfü kәramәt axtarma,
Buyur hәmamә vә lakin nәzafәt axtarma!
Onun ki, oxdu hәlalü hәramdәn baki,
O hiylәgәrdi, sәn onda dәyanәt axtarma.
İtin sәdaqәti var, qoy yanında gövduşi,
Pişik yalançıdı, onda sәdaqәt axtarma.
Biri deyә: Oxuma, yazma, getmә mәdrәsәyә;
Onun sözündә-bezindә lәyaqәt axtarma.
Edib xәrab tütün tüstüsü onun beynin,
Çubuq çәkәn qafalarda fәrasәt axtarma.
Kağızuvi yaz özün, sirrüvi demә xәlqә,
Oxu sәbahü mәsa, xabi-rahәt axtarma,
Qızıl itәr, aparar oğru-әyri, sәn ey qız.
Suvay elmü kәmal, ayrı ziynәt axtarma,
Araş fәqiri, soruş binәvalәrin halın,
Madam tuman, zәri yәl, tirmә çәrqәt axtarma!
Әrin mәzacini tap, qaynananla rәftar et,
Qapı-qapı dolanıb, falçı övrәt axtarma.
Ayın onu, on üçü birdi, gör bu gün işüvi,
Sabahә qoyma işün, "yaxşı saәt" axtarma.
Anam deyәr: Qәrә başmaq günahdır. Ey Möcüz,
Hәlә bu taifәdә elmә rәğbәt axtarma.