Ayrı salmasın

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ayrı salmasın
Müəllif: Aşıq Abbas Tufarqanlı
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

 
Başına döndüyüm alagöz Pəri,
Tanrı səni məndən ayrı salmasın.
Haqq götürsün bu qarını aradan,
Nişanəsi bu dünyada qalmasın.

Gedəni gəlməsin, yatanı ölsün,
Göz-göz olsun, qabıq qoysun, soyulsun,
Hər yanına yetmiş piltə qoyulsun,
Nə yığıb yerini salan olmasın.

Ciyərin doğrasın bir alagöz bıçaq,
Yeddi il yan yerdə uzansın naçaq,
Qohumu-qardaşı düşsünlər qaçaq,
Əhvalını xəbər alan olmasın.

Sən pozmusan yazıq Abbas halımı,
Mən sənə neylədim, Tanrı zalımı.
Çəkim ciyərinə mən çəngalımı,
Cənazənə yaxın gələn olmasın.