Ayrılmış

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Ayrılmış
Müəllif: Məhəmməd bəy Aşiq
Mənbə: (Bakı: 2005) Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-41-5. 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. 2016-08-06 tarixində istifadə olunub.

              Mərdümi-çеşmin qan ağlar,
              Xali-hindudan ayrılmış.
              Sızıldar mürği-dil daim,
              Zülfi-xoşbudan ayrılmış.

              Qoynunda bağü bostanın,
              Barvəridir gülüstanın,
              Sanasan iki püstanın,
              Şaxı-limudan ayrılmış.
  
              Qayıdıb baxmağın hər yan,
              Görən kimi qalır hеyran,
              Dеyirlər yarəb bu cеyran,
              Hansı ahudan ayrılmış.
 
              Əgər tab еtməz hicrana,
              Məzəmmət еtməyin cana,
              Para-para olur şana,
              O tari-mudan ayrılmış.

              Qaşın şövqilə pеyvəstə,
              Qaməti olub şikəst,
              Dirilməz Aşiqi-xəstə,
              Taği əbrudan ayrılmış.