Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, I cild)/Nabi Əfəndi Şirvani Valiyül-əsl

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Məhvəşi Şirvani Azərbaycan ədəbiyyatı. I cild. Nabi Əfəndi Şirvani Valiyül-əsl
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
Nişat Şirvani


Nabi әfәndi Şirvaninin bir neçә qәzәllәri vә müxәmmәslәri sәmahәtli müfti әfәndinin «Mәcmuә»sindә tәhrir olunmuşdur. Onlardan atidә dәrc olunmuş bir qәzәlә iktifa etdik:
 
Әsrari-xәtinlә dili mәdhuş edә bilsәm,
Bir gәz qәmi-dünyanı fәramuş edә bilsәm.
 
Eylәrdim iki dәstimi bir qifli-mütәlsәm,
Ol qamәti-mövzuni dәrağuş edә bilsәm.
 
Göstәrmәz idim kimsәyә heç lәzzәti-lәlin,
Möhri-lәbim ol nemәtә sәrpuş edә bilsәm.
 
Etmәk nә olur әncümәni-dәhri pәrişan,
Bir gәz meyi-samanşikәni nuş edә bilsәm.
 
Vermәz süxәnaralıq ilә kimsәyә növbәt,
Nabi, dәhәni-xamәni xamuş edә bilsәm