Bülbüli-dil gülşəni-rüxsarın eylər arizu

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bülbüli-dil gülşəni-rüxsarın eylər arizu
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Bülbüli-dil gülşəni-rüxsarın eylər arizu,
Tutiyi-can, ləli, şəkkərbarın eylər arizu.

Naməvü qasid pəyamilə xoş olmaz xatirim,
Öz ləbindən ləhceyi-göftarın eylər arizu.

Sərvü gül nəzzarəsin neylər sənə heyran olan,
Arizinlə qəddi-xoşrəftarın eylər arizu.

Arizu eylər ki, mən tək müttəsil bimar ola,
Kim ki, vəsli-nərgisi-bimarın eylər arizu.

Hicr bimari tənim, badi-səbadən dəmbədəm,
Sihhət üçün, sihhəti-əxbarın eylər arizu.

Zülməti-hicrində baxmaz şəmə çeşmim mərdümü,
Pərtövi-rüxsari-pürənvarın eylər arizu.

Arizuməndi-visalındır Füzuli xəstədil,
Vəslin istər, dövləti-didarın eylər arizu.