Büti-növrəsim nəmazə şəbü ruz rağib olmuş

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Büti-növrəsim nəmazə şəbü ruz rağib olmuş
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Büti-növrəsim nəmazə şəbü ruz rağib olmuş,
Bu nə dindir, allah-allah, bütə səcdə vacib olmuş.

Əsəri-qəbuli-taət ona vermiş öylə halət
Ki, qülubi-əhli-halə hərəkatı cazib olmuş.

Fərəhim görüb, cəfasın həsənatə daxil eylər,
Nə mələk kim, ol pərinin əməlinə katib olmuş.

Nə əcəb gər olsa qəmdən dünümü günüm bərabər,
Nəzərimdən ol üzü gün neçə gün ki, qaib olmuş.

Qəmi-hicrdir kim, artar əsərilə eşq zövqü,
Qələt eyləmiş Füzuli ki, vüsalə talib olmuş.