Bənüm bunda qərarum yoq, bən bunda getməgə gəldüm

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bənüm bunda qərarum yoq, bən bunda getməgə gəldüm
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Bənüm bunda qərarum yoq, bən bunda getməgə gəldüm,
Bəzirganam, məta’um çoq, alana satmağa gəldüm.

Bən gəlmədüm də’vi içün, bənüm işüm sevi i çün.
Dostun evi könüllərdür, könüllər yapmağa gəldüm.

Dost əsrigi dəliligüm, aşiqlər bilür nəligüm,
Dəgşüribən ikiligüm birligə yetmegə gəldüm.

0 xocamdur, bən qulıyam, dost bağçası bülbüliyəm,
01 xocamun bağçasına şad olub ötmege gəldüm.

Bunda bitiş olan canlar anda bilişürlər imüş,
Bilişübən xocam ile halum ərz etməgə gəldüm.