Bənüm könlüm, gözüm eşqdən toludur

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bənüm könlüm, gözüm eşqdən toludur
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Bənüm könlüm, gözüm eşqdən toludur,
Dilüm söyler yan, yüzüm suludur.

Ud ağacı bigi yanar vücudum,
Dütünüm görənə səhər yelidür.

Çuqal, cövşən eşqün odına doymaz,
Oqı cane batar, qatı yalıdur.

Oquram şahumı kəndü dilümcə,
Şahum aydar bana hər dəm gəli dur.

Seni sevənlərim ola mı əqli?!
Bir dəm usluyısa hər dəm dəlİdür.

Yunus, sen topraq ol ərən yolında,
Ərənlər, mənzili ərşdən uludur.