Bacılar

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bacılar
Müəllif: Mirzə Əli Möcüz


Qulaq verin, sizә var bir-iki sözüm, bacılar!
Gedin, yazın, oxuyun, ey iki gözüm, bacılar!
Әlimdә namә zibәs ki, dolanmışam kәndi,
İki dizim gözü sızlar sızım-sızım, bacılar!
Dadaşlar evdә deyil, mollalar gedib dәrsә,
Beş-altı gündü qalıb bağlı kağızım, bacılar!
Gәrәk kağız yazana yalvaram mәn hәr hәftә,
Vә dolduram cibinә bir çәrәk üzüm, bacılar!
Evimә gәlsә, deyәrlәr dalımca bir para söz,
Nә qaynanam, nә nәnәm var, nә baldızım, bacılar!
Boyumu görmәz, eşitmәz sәsimi namәhrәm,
Әgәr yazam, oxuyam, kağızı özüm, bacılar!
Necә deyim ona mәn hәr sözü belә yerdә?
Utanıram, ölürәm, doğrudur sözüm, bacılar!
Әgәr deyәm: Yaz, uşaqlar qalıbdı tumançaq,
Necә deyim bu sözü, tәrlir arizim, bacılar!
"Eşitmirәm sәsüvi, gәl xanım, bir az irәli!"
İtaәt eylәmәyim, neylәyim, quzum, bacılar?
Gәhi әlim görünür, gәh bilәk, gәhi bilәzik,
Gәhi çәnәm, gәhi qaşım, gәhi gözüm, bacılar!
Zibәs ki, tәngә düşәr qәlb, razıyam, buna ki,
Gedim cәhәnnәmә, әmma kağız yazım, bacılar!
Oxur, yazır hamı millәt xanımları, lakin,
Әlif görәndә dirәk zәnn edir bizim bacılar.
Nişan verin mәnә, mәn Möcüzә o mollanı
Ki, ta qafasını bu daş ilә әzim, bacılar!
Olaydı kaş, oxudaydım bәrәqmi axundan,
Hәzar heyf ki, yoxdur mәnim qızım, bacılar!