Badi-sübh ǝz suyi-mǝşriq afitab almış gǝlür

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Badi-sübh əz suyi-məşriq afitab almış gəlür
Müəllif: Şah İsmayıl Xətai
Badi-sübh ǝz suyi-mǝşriq afitab almış gǝlür,
Ğaliba yarın cǝmalından niqab almış gǝlür.

Aşiqi-dilxǝstǝdǝn dǝf süda etmǝk dilǝr,
Sünbülündǝn dilbǝrin buyi-gülab almış gǝlür.

Gözlǝrin dövründǝ mǝst oldu lǝbin çahin görüb,
Zahidi meyxanǝdǝn gördüm şǝrab almış gǝlür.

Sufiyi-biçarǝ hǝm halın görüb ol zahidin,
Söhbǝtin gǝrm etmǝyǝ çǝngü rübab almış gǝlür.

Hǝr kişi almış gǝlür, anın ğǝmindǝn bir nǝsib,
Bu Xǝtai çeşmi-pürxun, dil kǝbab almuş gǝlür.