Bahalıq (Mirzə Əli Möcüz)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Bahalıq
Müəllif: Mirzə Əli Möcüz


Yaran, başuz sağ olsun, çay çox giran olubdur,
Girvәnkәsi otuz beş sahibqıran olubdur.

Ponzasını satırlar altı qırana qәndin,
Kişmişlә dadı qaçmış ol çayi-dilpәsәndin.
Rәngü-rüxü solubdur çaydani-dәrdimәndin,
Qәnddani-binәvanın qәddi kaman olubdur.

Dad vermiri ağızda şiriniyi-cәvanmәrg,
Әndamı, tәhri, tәmi, hәr zadı misli gerçәk.
Yox bir nәfәr desin ki, bәsdir bu çaydan әl çәk.
Bain hәmә qurumsaq İranda xan olubdur.

Dünyanı әhli-mәğrib döndәrdi Kәrbalayә,
Dәva bir az da sürsә başım keçәr cidayә,
Biçarә zәrli fincan hәsrәt qalıbdı çayә,
Әttövbә, tövbә, yaran, axir zәman olubdur.