Batalı qanə oxun dideyi-giryan içrə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Batalı qanə oxun dideyi-giryan içrə
Müəllif: Məhəmməd Füzuli

Batalı qanə oxun dideyi-giryan içrə,
Bir əlifdir sanasan kim, yazılar qan içrə.

Yeridir, sineyi-suzanıma gülxən desələr,
Bəs ki, yanmışdır oxun sineyi-suzan içrə.

Canı tən içrə nə saxlardım əgər bilsə idim
Ki, deyil gizli qəmi-ləli-ləbin can içrə.

Ala gör oxlarını didələrimdən, ey dil,
Heyfdir, olmaya nagəh itə müjgan içrə.

Çak könlüm arasında yaraşır peykanın,
İqdi-şəbnəm xoş olur qönçeyi-xəndan içrə.

Qəddinə sərv demiş, qönçələrin tənindən
Duramaz badi-səba hiç gülüstan içrə.

Ey Füzuli, kimə suzi-dilimi şərh qılım,
Yox mənim kimi yanan atəşi-hicran içrə.