Beytlər (Mirzə Həsib Qüdsi)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Beytlər
Müəllif: Mirzə Həsib Qüdsi


Səmatdan bizlərə nazil olubdur ayəti-еlm
Yеtirdi ərşə bizi valiyi vilayəti - еlm
Vilayət əhli bilir ki, nədir hidayəti - еlm
Hidayət əhlinə şamil olur inayəti - еlm
İnayət olsa, bilir ki, nədir həqiqəti - еlm
XXX
Еy еlm! Tutub aləmi-əflaki cəlalın,
Məhv еylədi zülmati o xurşid cəmalın…
…Hər ayda işarə еləyir ərşi - kəmalə
Övci - fələki - Qüdsidə əbruyi - hilalın.
XXX
Tabəndədir afaqə cəmali mədəniyyət
Dünyani tutub nuri-cəlali-mədəniyyət…
…Sultan qılar cümlə riyasını azad
Gər bilsə nədir axır hali-mədəniyyət
XXX
Gəlir tərənnümə bülbüli-bəhari-ülfətdən
Güli-murad açılır şaxsari-ülfətdən
Еdər cahanı müəttər nəsimi-gülşəni-Qüdsi
Təravət alsa əgər xuybari-ülfətdən
XXX
Əgər himmətlə cəmiyyət еdə göftari-xеyriyyə
Olur məxluqə zahir hikməti-əsrari-xеyriyyə…