Bilməz idim, bilmək ağzın sirrini düşvar imiş

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bilməz idim, bilmək ağzın sirrini düşvar imiş
Müəllif: Məhəmməd Füzuli


Bilməz idim, bilmək ağzın sirrini düşvar imiş,
Ağzını derlərdi yox, dediklərincə var imiş.

Aciz olmuş yıxmağa ah ilə kuhi Kuhikən
Neyləsin miskin, onun eşqi həm ol miqdar imiş.

Daşə çəkmiş xəlq üçün Fərhad, Şirin surətin,
Ərz qılmış xəlqə məhbubin, əcəb biar imiş.

Kəbə ehraminə zahid, dedilər, bel bağladı,
Eylədim təhqiq, onun bağlandığı zünnar imiş.

Ömrlərdir eylərəm əhvali-dünya imtəhan,
Nərdi-ömrü hasili-dünya həman bir yar imiş.

Zövqi-didarilə dildarın, yox etdim varimi,
Dövləti-baqi ki, derlər, dövləti-didar imiş.

Dün Füzuli, arizin görgəc, rəvan tapşırdı can,
Laf edib derdi ki, canım var, əmanətdar imiş.