Bir kişiyə söylə sözi kim, me’nidən xəbəri var

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bir kişiyə söylə sözi kim, me’nidən xəbəri var
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

 
Bİr kişiyə söylə sözi kim, me’nidən xəbəri var,
Bir kişiyə ver könlüni canında eşq əsəri var,

Şıınun kim taşı xoşdurur, bilün kim, içi boşdurur,
Dün gün ötən bayquşdurur, sanma bütün divan var.

Bir dəvləngəc yuva yapar, yüriir eldən yavru qapar,
Toğan iləyindən sapar, zir’ ətində murdarı var.

Yoqdur toğanla birligi, ye Həqqə layiq dirligi,
Şol kişidən um erligi, anun səfa nəzəri var.

Surət İlə çoqdur adəm, dəgməsinde yoqdur qədəm,
Əwel-axır ol pişqədəm Mühəmməd din sərvəri var.

Ərənlər yolıdur meşə, meşə qolaydur qolmaşa,
Meşə olan yerdə, paşa, herami çoq, Əntəri var.

Şeyxü danişməndü vəli cümləsi birdür ər yolı,
Yunusdur dərvişlər qulı, Taptuq kibi sərvəri var.