Biri mənəm, biri, yarəb, kim ola

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Biri mənəm, biri, yarəb, kim ola
Müəllif: Mücrüm Kərim
Mənbə: XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005.

 
Fələyin əlindən qılan ahu zar,
Biri mənəm, biri, yarəb, kim ola?
Güli-ruxsarına cəkən intizar,
Biri mənəm, biri, yarəb, kim ola?

Ey gözləri cəllad, qaməti mövzun,
Bu qədər bəndəni eyləmə dilxun,
Sərgəşteyi-aləm, halı digərgun,
Biri mənəm, biri, yarəb, kim ola?

Kərimin konlunu eyləmə viran,
Zülümdən usanıb, halına bir yan,
Hicran ələmindən didəsi giryan.
Biri mənəm, biri, yarəb, kim ola?