Biz nə haldayıq

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Biz nə haldayıq
Müəllif: Məhəmməd Hadi
Mənbə: Məhəmməd Hadi. Biz nə haldayıqazadliq.org saytı. Yayımlanıb: 20.03.2011.

Əcanib qıldı hәr bir karın itmam,
Biz isәk әski tasdır, әski hәmmam.

Nәlәr icad edir әrbabi-sәnәt,
Sәnayelә qılır tәhsili-sәrvәt.

Tutub sәnәtlә dünyanı әcanib,
Fәqәt biz qalmışıq mәhrum, xaib.

Әfәndim söylәyir-minbәrdә hәr an:
"Bizә lazım deyildir elmi-әbdan.

Deyir:--"Üqba gәrәk, dünya fәnadır,
Cәhan islamә zindani-bәladır".

Siz etdiz bizlәrә dünyanı zindan,
Yıxılsın xanәniz, ey kәmşüuran!

Sәnaye rahını kәsdiz hәmişә,
Dediz lazım deyil islamә pişә.

Sәnaye nolduğundan bixәbәrsiz,
Hәqiqәt, meyvәsiz, bәrsiz şәcәrsiz.

Ağac bom-boş olursa kәmbәhadir,
Kәsib yandırmağa ancaq sәzadır.