Bu cəhana bən gəlmədin sultani-cəhanda idüm

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bu cəhana bən gəlmədin sultani-cəhanda idüm
Müəllif: Yunus Əmrə
Mənbə: Yunus Əmrə, Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004. (Tərtib edəni: Cəlal Bəydilli (Məmmədov))

  
Bu cəhana bən gəlmədin sultani-cəhanda idüm,
Sözi gerçək, hokmi rəvan ol hokmi-sultanda idüm.

Xəlaiq bunda gəlmədin, göglər məlaik tolmadm,
Bu mülkə bünyad olmadın mülki-yaradanda idüm.

Yüz yigirmi dört bin xası, dört yüz qırq dört təbəqəsi,
Dövlət məqamında ol gün ulu xanədanda idüm.

Ğüssə beni görməz idi, qayğu əli irməz idi,
Əndişə şəhrindən taşra bir yüce məkanda idüm.

Yunus, bu cümlə varlığuıı dost qatında zərrə dəgül,
Göft ilə kəlamda idüm, hem bunda həm anda idüm.