Bu gün mǝn munda, yarım anda neylǝr

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bu gün mən munda, yarım anda neylər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiBu gün mǝn munda, yarım anda neylǝr,
Yüzü şölǝ nigarım onda neylǝr?

Apardı ǝql ilǝ sǝbrü qǝrarım,
Mǝnim sǝbrü qǝrarım anda neylǝr?

Qatı müştaq idim şirin lǝbinǝ,
Gözü mǝstü xumarım anda neylǝr?

Vǝtǝndǝn ayrı düşdüm, dadü fǝryad!
Qǝribǝm, ğǝmküsarım anda neylǝr?

Xǝtai xǝstǝ düşdüm yardan ayrı,
Tǝbib ilǝ timarım anda neylǝr!