Bu sabahları

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Bu sabahları
Müəllif: Aşıq Abbas Tufarqanlı
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

 
Bir səda eşitdim canan elindən,
Oyandım yuxudan bu sabahları.
Bir cavab almadım yarın dilindən,
Görüm açılmasın bu sabahları.

Ay qalxıbdı günortanın yerinə,
Talıb olan qulluq eylər pirinə,
İki sevgi yetsə biri-birinə,
Tanrıya xoş gələr bu sabahları.

Abbas deyər: müsəllaya varmadım,
Əl uzadıb yar zülfünü hörmədim,
Bir bağ saldım, güllərini dərmədim,
Dərdilər, tökdülər bu sabahları.