Cəhan içrə hər fitnə kim, olsa hadis

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Cəhan içrə hər fitnə kim, olsa hadis
Müəllif: Məhəmməd Füzuli
Mənbə: Məhəmməd Füzuli. Əsərləri. Altı cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005. s.81.

Cəhan içrə hər fitnə kim, olsa hadis,
Ona sərvi-qəddindir, əlbəttə, bais.

Mədarisdə təhqiqi-muyi-miyanın,
Dəqayiqdən ortayə salmış məbahis.

Müvəhhidlərə qılma inkar, zahid,
Meyi-vəhdəti sanma ümmül-xəbais.

Iki didəsiz aləmə Yusifü sən,
Sizə yox cəhan içrə imkani-salis.

Mənə cəm olur qanda kim, var bir qəm,
Mənəm mülki-qəm içrə Məcnunə varis.

Töküb əşk kuyində, vəslin dilər dil,
Saçar nəf’ üçün danə toprağə haris.

Üzarü ləbin vəsfin eylər Füzuli,
Ona həm müfəssir derəm, həm mühəddis.