Cəzbə nədəndi hüsni-dilaradə bilmədim

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Cəzbə nədəndi hüsni-dilaradə bilədim
Müəllif: Molla Məhəmməd Zövi
Mənbə: Tərtib edəni: Zaman Əsgərli (2005). XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası (az). Milli Kitabxana. "Şərq-Qərb". Orijinal mənbədən 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-13.

Cəzbə nədəndi hüsni-dilaradə bümədim,
Nəşə nədəndi badeyi-həmradə bilmədim.

Xaliq deyil ki, bir şeyə möhtac xəlqdən,
Nə rəmz var bu xilqəti-əşyadə bilmədim.

Bimərifət qənidi, fəqir əhli-mərifət
Fəqrü ğina nədəndi bu dimyadə bilmədim.

Xab içrə hər nə görsə, yəqindir oyanmamış,
Nə sirr var bu aləmi-röyadə bilmədim.

Nə gəldiyim məqamımı, nə getdiyim yerim,
Gəlmək bu getməyə nə var ortadə bilmədim.

Ağzında söz deyib danışan şəxsi qanmadım,
Kimdir baxan bu dideyi-bünyadə, bilmədim.

Can özgə, cism özgədi ya müttəhiddilər,
Can hansı cüzvdür tənü əzadə bilmədim.

Göz görməyən cəvahiri mən necə dərk edim,
Zahirdə çün nə var bu məvada bilmədim.

Öz kəsbidirmi, Zövi, cahan içrə nikü bəd,
Ya həq veribdi aləmi-mənada bilmədim.