Camalın tələti gülzara bənzər

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Camalın tələti gülzara bənzər
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Mənbə: İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, "Lidеr nəşriyyat", 2004. səh.248. 22 avqust 2017 tarixində arxivləşdirilib

Camalın təl’əti gülzara bənzər,
Dodağın şərbəti хunхara bənzər.

Nəimin bağıdır gülzari-vəеhin,
Əgər odlu üzün gülnara bənzər.

Tamaşayi-camalın qulhüvəllah,
Üzündən qılmayan hüccara bənzər.

Yanağın cənnətin хəndan gülüdür,
Vəli nərgislərin əyyara bənzər.

Vücudun Misri-camе’dir, saçın Şam,
Хorasanü Əcəm, Bulqara bənzər.

Mənəm əхtər bu Misrü Şam içində,
Kəvakib türrəsi timara bənzər.

Nəsiminin vücudu, ya Məhəmməd,
Anadır daima iqrara bənzər.