Canımın, cana, vüsalın can içində canıdır

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Canımın, cana, vüsalın can içində canıdır
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Mənbə: İmadəddin Nəsimi. Sеçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. Bakı, "Lidеr nəşriyyat", 2004. səh.261. 22 avqust 2017 tarixində arxivləşdirilib

Canımın, cana, vüsalın can içində canıdır,
Cana canü cana canü canü həm cananıdır.

Yarəb, еy sərvi-rəvan, hüsnün nə gülşəndir kim, ol
Bülbüli-ruhül-əminin bağı həm bostanıdır.

Qamətin, yarəb, nə tubadır, nə cənnətdir üzün
Kim, yəqin əhli-bеhiştin rövzеyi-rizvanıdır.

Bəхtili Хızr imiş, ol dövlətligün, fərхəndəfal
Kim, dodağın səlsəbili çеşmеyi-hеyvanıdır.

Gözlərin dövründə düşdü qülqülə aləmdə çün,
Sürsün ol dövranı kim, dövran anın dövranıdır.

Bəhri-еşqində Nəsimi gör nеcə qəvvasdır,
Gövhəri-yеkdanə buldu, bəhri-bipayanıdır.