Canımın cövhəri ol ləli-gühərbarə fəda

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Canımın cövhəri ol ləli-gühərbarə fəda
Müəllif: Məhəmməd Füzuli

Canımın cövhəri ol ləli-gühərbarə fəda ,
Ömrümün hasili ol şiveyi-rəftarə fəda .

Dərd çəkmiş başım ol xali-siyəh qurbanı ,
Tab görmüş tənim ol türreyi-tərrarə fəda .

Gözlərimdən saçılan qətreyi-əşkim gühəri ,
Ləblərindən tökülən lölöi-şəhvarə fəda .

Çak sinəmdə olan qanlı cigər parələri
Məst çeşmində olan ğəmzeyi-xunxarə fəda.

Parə-parə dili-məcruhi-pərişanımdan ,
Səri-kuyində gəzən hər itə bir parə fəda .

Canü dil qeydini çəkməkdən özüm qurtardım ,
Canı cananəyə etdim, dili dildarə fəda .

Ey Füzuli, nola gər saxlar isəm canı əziz ,
Vəqf ola kim, ola ol şuxi-sitəmkarə fəda ...