Dörd bahar

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dörd bahar
Müəllif: Abbasqulu ağa Bakıxanov


Könül, şad ol ki, şadlıq vaxtı çatmış,
Ki, hər şeydə xuda dövlət yaratmış.
Vəliəhdi-cavanbəxtə bax, ol şad,
Gözəl bir novərusə oldu damad.
Bu mövsimdə bahar içrə bahardır,
Atanın gün kimi təsiri vardır.
Uzaq olsun bu hallardan yaman göz,
Xeyirlə yad edilsin qoy şirin söz.
Xoş ol şahə ki, böylə təxti vardır,
Bu təxt üstündə ali bəxti vardır!
Bir İskəndər edibsə şərqi bərhəm,
Biri də sülhü qərbdə etdi möhkəm.
Bu İskəndər də almışdır gözəl ad,
Olardan pay alıb olmuşdur ustad.