Dədə Yediyarla IV deyişmə

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Dədə Yediyarla IV deyişmə
Müəllif: Dirili Qurbani
Mənbə: Qəzənfər Kazımov (2008). Seçilmiş əsərləri (10 cilddə, III cild) (az). Nurlan. Orijinal mənbədən 2018-09-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2018-09-05.

IV deyişmә
D ә d ә Y e d i y a r
Rәf-rәf ilә yeddi bürcdәn keçәrәm,
O necә dәryadı – abi-zәmhәri?
Xitab olub әrşi, kürşü yerişә,
Neçә şeydi bu dünyanın gövhәri?

Q u r b a n i
Rәf-rәf ilә yeddi bürcdәn keçәrәm,
O, elm dәryasıdı – abi-zәmhәri.
Xitab olub әrşi, kürşü yerişә,
Dörd kitabdı bu dünyanın gövhәri.

D ә d ә Y e d i y a r
O nәdir ki, heç bulunmaz çarası?
O nәdir ki, heç sağalmaz yarası?
O kim idi, uzaq düşdü arası,
Torpağa qarışdı müşkü әnbәri?

Q u r b a n i
O – ölümdür, heç bulunmaz çarası,
O – pis dildir, heç sağalmaz yarası,
Şәddad idi, uzaq düşdü arası,
Torpağa qarışdı müşkü әnbәri.

D ә d ә Y e d i y a r
O kim idi, oxur dürrü kәlamı,
O kim idi, kimdәn gәtdi salamı?
O kim idi, әvvәl çaldı qәlәmi?
O kim idi, bu dünyanın lәngәri?

Q u r b a n i
Cәnab әmir oxur dürrü kәlamı,
Cәbrayıldı, haqdan gәtdi salamı,
Vәssәlamin әvvәl çaldı qәlәmi,
Mәhәmmәddi bu dünyanın lәngәri.