Deyərsən (Aşıq Qurbani)

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Deyərsən
Müəllif: Aşıq Qurbani
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

1-ci variant

 
Şahi-xuban, mənim ərzi-halımı,
Əlbət, əlbət nazlı yara deyərsən!
Xəstə düşdüm, qaldım onun kuyində
Üzü dönmüş sitəmkara deyərsən!

Səni o, görcəyin əlbət, dindiri,
Aşiq məşuqunu oda yandırı,
Dərdim anbar-anbar, dərmanım Pəri,
Mən qalmışam nə avara, deyərsən!

Qazanmadıq bu dünyanm malını,
Geyinmədik yaşılım, alını,
Dirli Qurbaninin ərzi-halını,
Yalvara-yalvara yara deyərsən!

2-ci variant

Qasid, gedәr olsan yarın yanına,
Mәnim әrzi-halım yara deyәrsәn.
Әgәr xәbәr alsa yar әhvalımı,
Könlüm şikәst, günüm qara deyәrsәn.

Getsәn, ölkәsindә bir zaman yuban,
Görsә, xәbәr alar o şirinzәban,
Sәn olasan sәni şahi-Xorasan,
Mәn qalmışam nә avara, deyәrsәn.

Gedәrsәn Pәrinin xaki-rahına,
Könül sәcdә qılır hәq dәrgahına,
Qәsrindәn çıxanda seyrәngahına
Yar yanınnan vara-vara deyәrsәn.

Aralıqdan haq götürsün xayını,
Xain olan haqdan almaz payını,
Tifil Qurbaninin әrzi-halını
Yalvara-yalvara yara deyәrsәn.

Xarici keçidlər[redaktə]