Deyilmi?

Vikimənbə saytından
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Deyilmi?
Müəllif: Aşıq Valeh
Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

De, necə şad olum bu aləmdə mən,
Dünya fani, insan mehman deyilmi?
On səkkiz min böyük sirli dəryalar,
Başdan-başa dolu, al qan deyilmi?

Tarihin cəryanı, bizə yan verir,
Zalıma, cəllada qüvvət, qan verir,
Fağır-füqəralar vaxtsız can verir,
Zamana, yoxsula düşman deyilmi?

Zalımı şah edir bimürvət fələk,
Zülmünü görəndə, deyir mübarək,
Qoymayır aləmdə, biz də gün görək,
İnsana zülm edən insan deyilmi?

Valeh necə dözsün belə möhnətə,
Təriq əhli düçar olub möhnətə,
Necə piranələr gəlib mihnətə,
Qamçı altda cismi üryan deyilmi?