Dil bazarçısı yalandır, varmazam bazarinə

Vikimənbə saytından
Jump to navigation Jump to search
Dil bazarçısı yalandır, varmazam bazarinə
Müəllif: İmadəddin Nəsimi
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Dil bazarçısı yalandır, varmazam bazarinə
Gerçək olmaz əyri dil, inanmazam iqrarine
Sadiq oldur dilini könlü ilə bir eyləyə
Əyri dildən nəsnə gəlməz, durmuşam inkarinə
Van möhnətdir cahanm, nə umarsan, ey könül
Lənət olsun bu cahana, həm cahanm varinə
Dilbəri oldu kimin kim, fani dünya aqibət
Keçdi ömrü doymadı, irişmədi dildarinə
Təxtə çıxmaq istəməz Mənsur olan, ya minbəra
Hər ki, Mənsur oldu, çıxdı şahi-eşqin darinə
Dfinyanm nazfi naimi cifedir, yeni necis,
Ey könül tahirsen axır sunma el murdarinə
Heq bilir işini, səbr et, fariq ol, qüsse yeme,
Vəqti yetsin bu cahanin qoy ve qatlan karine
Hiç gül olmaz tikensiz, hiç şadi qüssesiz,
Dərme ğülünden anm, çün güli deymez xarinə
Çün Nesiminin qəmindən Fezli-həq vaqifdürür,
Qəm deyil gər kimsə olmaz müttəla esrarine.